Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

8. ,,Ruch rzeźbi umysł” – okres realizacji 01.02.2009-30.06.2009

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez propagowanie i upowszechnianie kultury i sportu.

W ramach projektu odbyły się:

-szkolenie teoretyczne pt. „Ruch rzeźbi umysł” – ruch jako forma kultury fizycznej w rozwoju młodego pokolenia. Będzie to szkolenie jednodniowe. Dla uczestników przewidziano drobny poczęstunek (sok, ciastko, itp).

-zajęcia praktyczne prowadzone przez instruktorów. W ramach zajęć przewidziano są:

1) zajęcia z mini siatkówki polegające na praktycznej nauce tej gry i jednocześnie upowszechnieniu tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez okres 12 tygodni. Miejsce prowadzenia zajęć – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze. W treningach wzieło udział grupa 12 osobowa. Każdy uczestnik został wyposażony w piłkę do gry, zapewniony był również drobny poczęstunek (sok, słodkie ciastko/baton/jogurt/owoc). Do przeprowadzenia tych zajęć niezbędny był także zakup odpowiedniej siatki do gry.

2) zajęcia z tenisa stołowego – poprawiające orientację, zwinność i współdziałanie w zespole. Objęły one grupę 13 osób. Treningi odbywały  2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez okres 12 tygodni.  Do przeprowadzenia zajęć zakupiono 3 stoły do tenisa.

Wsparciem objęto 25 dzieci z ternu Gminy Skierniewice

Wartość dofinansowania w całości ze środków EFS 50.000,00 zł

sprawdź również

XXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

Skierniewice, dnia, 22 marzec 2021 r. Pani/ Pan ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zgodnie z art. 20… Continue Reading XXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice