Home / Aktualności / Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

W dniu 22 czerwca 2006r. w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zorganizowane spotkanie, w celu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Skierniewice”.

W ramach w/w Projektu o numerze 28/2005, Gmina Skierniewice realizuje  przebudowę trzech  dróg  gminnych: drogi Sierakowice Prawe, drogi Miedniewice oraz  drogi Sierakowice Lewe-Mokra.

Umowa o dofinansowanie tego Projektu została zawarta pomiędzy Gminą Skierniewice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dariusza Kamińskiego i Skarbnika Gminy Czesławę Cieślak, a Instytucją Pośredniczącą, reprezentowaną przez Wojewodę Łódzkiego Helenę  Pietraszkiewicz.  Przedmiotowa umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w 75% tzn. w kwocie 3.580.949,76 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast 25% środków pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Skierniewice.

Po przeprowadzeniu przetargu kwota rzeczywista robot okazała się niższa od kwoty planowanej w dniu podpisania umowy. Z uwagi na to Wójt Gminy Skierniewice podpisał w  dniu 21 listopada 2006 roku Aneks nr 1 do umowy. Faktyczne dofinansowanie inwestycji   z EFRR wynosi 2.541.795,95 zł, a udział własny gminy 847.265,31 zł.

Projekt obejmował przebudowę i modernizację dróg w Gminie Skierniewice tj.:

  1. Drogę gminną Sierakowice Lewe-Mokra odcinek o długości 5,85 km
  2. Drogę gminną – Miedniewice odcinek o długości 3,59 km
  3. Drogę gminną – Sierakowice Prawe odcinek o długości 4,38 km wraz z modernizacją poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m.

Zakończenie realizacji poszczególnych etapów projektu odbyło się poprzez spisanie protokołów odbioru w obecności przedstawiciela gminy, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odbiór drogi w miejscowości Miedniewice oraz miejscowości Sierakowice Prawe miał miejsce 13 listopada 2006 roku, natomiast drogi Sierakowice Lewe – Mokra – 8 grudnia 2006r.

W celu promocji projektu po zakończeniu robót na każdej drodze umieszczono tablice pamiątkowe.

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *