Home / Aktualności / Spis Rolny 2010

Spis Rolny 2010

Formularz elektroniczny off-line do samospisu

(aplikacja typu desktop do zainstalowania na komputerze użytkownika, niewymagająca stałego dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego samospisu w wersji off-line prosimy o pobranie odpowiedniej wersji pliku instalacyjnego (plik ten można również nagrać na własny nośnik w urzędzie statystycznym lub w Gminnym Biurze Spisowym przy urzędzie miasta lub gminy).

Wersja Windows: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz [10,5 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to zostanie automatycznie zainstalowane wraz z aplikacją) Pobierz [24,8 MB]
Wersja dla systemu Linux: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [9,5 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to jest dołączone do aplikacji) Pobierz [29,8 MB]

Jeśli dane wprowadzone na formularzu off-line zostały zapisane do pliku *.gus, plik ten można wysłać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu:

Wyślij dane

W razie problemu z przesłaniem pliku, można dostarczyć go na własnym nośniku do urzędu statystycznego lub do Gminnego Biura Spisowego przy urzędzie miasta lub gminy.

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji off-line

Formularz elektroniczny on-line

(aplikacja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza samospisu w wersji on-line należy podać Pesel (lub Regon w przypadku użytkowników niebędących osobami fizycznymi) oraz hasło utworzone indywidualnie przez użytkownika.

W celu uzyskania hasła prosimy o wypełnienie formularza identyfikacyjnego (hasło jest ważne przez okres 14-dni od pierwszego zalogowania, po tym czasie nie ma możliwości kontynuowania samospisu).

Wejście do systemu

Wersja demonstracyjna umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji formularza on-line bez przesyłania informacji do bazy danych systemu (dane są widoczne tylko do momentu wylogowania).

Wersja demonstracyjna

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji on-line

Informacje o samospisie

Samospis internetowy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będzie możliwy od 1 września do 17 października br.

Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. (chyba, że na formularzu zaznaczono inaczej).

Informacje powinien podać użytkownik gospodarstwa rolnego lub inna pełnoletnia osoba w tym samym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – osoba działająca w jej imieniu.

Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel (lub Regon w przypadku użytkowników niebędących osobami fizycznymi) oraz hasło, które można utworzyć wypełniając formularz identyfikacyjny.

Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, stan danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodarstwie zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Szczegółowe informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii (w godz.: poniedziałek-piątek 8-20, sobota i niedziela 8-18):

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

 Filmy instruktażowe

1) Utworzenie hasła na formularzu identyfikacyjnym

2) Logowanie

3) Wypełnianie formularza

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 r. przez gminne biuro spisowe zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Skierniewicach, natomiast:
  1. powoływani będą przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego (po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej).
  2. kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i  organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  3. rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
  4. rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
  5. rachmistrzowi spisowemu będzie przysługiwała ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Kandydat na rachmistrza spisowego:
1.      musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
2.      powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
3.      wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.
4.      niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza będzie musiał złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
5.      dobra znajomość obsługi komputera
 —
Terminy związane z naborem oraz pełnieniem funkcji rachmistrza spisowego
  1. Szkolenia dla rachmistrzów przewidywane są w terminie 20 czerwca-31 lipca 2010 w. Szkolenie jest organizowane przez wojewódzkie biuro spisowe utworzone przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi Czas szkolenia: 4 dni. Zakres szkolenia: założenia metodologiczne i organizacyjne, obsługa aplikacji mobilnej, formularza elektronicznego i terminali hand-held. Szkolenie kończy się egzaminem.
  2. Obchód przedspisowy rachmistrza: 9 sierpnia-23 sierpnia 2010
  3. Przeprowadzenie spisu: 1 września – 31 października 2010.
  4. Rozliczenie finansowe: 2 listopada – 30 listopada 2010
 
Szczegółowe wymagania dla funkcji rachmistrza spisowego wynikające z instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 do pobrania ( szczegółowe wymagania PDF )
Wzór formularza i oświadczenia do pobrania poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej w budynku Urzędu Gminy w Skierniewicach, pokój 110 przez Lidera gminnego – Izabela Żaczkiewicz.
Więcej informacji o spisie na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *