Home / Aktualności / Zakup samochodu OSP Mokra Lewa

Zakup samochodu OSP Mokra Lewa

 UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 10 lutego 2010r., pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez:

– Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

– Panią Elżbietę Hibner – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego

a

Gminą Skierniewice reprezentowaną przez:

– Pana Dominika Tomasza Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została   zawarta umowa o dofinansowanie Projektu p.n.„ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice” nr UDA-RPLD.02.05.00-00-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Zgodnie z powyższą umową  na realizację przedmiotowego Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 437 545,99 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 514 759,99 PLN. Natomiast wkład własny Gminy Skierniewice w ramach wydatków kwalifikowanych wynosi 77 214,00 PLN (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).

Projekt realizowany w okresie od 01 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

PRZEKAZANIE  SAMOCHODU  RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

 OSP W  MOKREJ  LEWEJ

W dniu 22 maja 2010r. w Mokrej Lewej odbyły się obchody 85-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Lewej połączone z przekazaniem fabrycznie nowego samochodu specjalnego,  ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2 typ GBA 2,5/16; typ podwozie: VOLVO FL 4XR3 – napęd 4x2  .

W Mokrej Lewej pojawili się przedstawiciele władzy samorządowej, strażacy, duchowni oraz mieszkańcy. Wśród zaproszonych  osób swoją obecnością zaszczycili:

– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Artur Bagieński

– Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak

– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  – st. bryg. Tadeusz Zwoliński

– Prezydent Miasta Skierniewice – Leszek Trębski

– Przewodniczący Rady Miasta – Mariusz Dziuda

– Wójt Gminy Skierniewice – Dominik Moskwa

– Zastępca Wójta Gminy  – Izabela Żaczkiewicz

– Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Biernat

– Komendant Miejsko-Gminny OSP – Tadeusz Grotkowski

Po uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrował Kapelan Powiatowy ksiądz Jan Pietrzyk przystąpiono do poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz samorządowych oraz pożarniczych.

Pojazd został wykonany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów,  za kwotę 504 000,00 zł brutto, w ramach Projektu p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Zagrożenie pożarowe – pdf

Postępowanie w sprawie pożaru – pdf

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *