Home / Aktualności / Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Termomodernizacja budynków SP w Miedniewicach i Dębowej Górze

Projekt p.n.. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
ODBIÓR  KOŃCOWY  II  ETAPU  PROJEKTU

W dniu 23 kwietnia 2012r.  komisja odbiorowa w składzie:

  • Dominik Moskwa – Wójt Gminy Skierniewice
  • Henryk Adamczyk – inspektor nadzoru
  • Grzegorz Zychowicz – właściciel

        Zakład  budowlano-remontowy
„RAWOS”  Grzegorz  Zychowicz,
ul.  Ogrodowa 64,
z/s  ul.  Wyzwolenia nr 10
96-200  Rawa Mazowiecka

przeprowadziła odbiór końcowy robót zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze”  tj.  II etapu realizacji Projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 –  wykonanego wg umowy nr RGK ZP 272.6.11  z  dnia 17.11.2011r.

 UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 29 kwietnia 2011r., pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez:

– Pana Witolda Stępnia  –  Marszałka Województwa Łódzkiego

– Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

A Gminą Skierniewice reprezentowaną przez:

– Pana Dominika Tomasza Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Miedniewicach i Dębowej Górze” nr UDA-RPLD.02.06.00-00-045/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013.

Zgodnie z powyższą umową  na realizację przedmiotowego Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 958 974,30 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 128 205,06 PLN. Natomiast wkład własny Gminy Skierniewice w ramach wydatków kwalifikowanych wynosi 169 230,76 PLN (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 30 września 2012r.

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *