Home / Aktualności / Rolnik

Rolnik

Producencie Rolny – Rolniku

Jeśli chcesz uczestniczyć w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego do Austrii i Włoch w październiku 2011 r. (od 5 do 8 dni), którego tematyka związana będzie z zakresem funkcjonowania grup producentów rolnych, systemem doradztwa rolniczego, wykorzystywaniem środków unijnych na rozwój produkcji rolnej, promocją produktów regionalnych oraz zaangażowaniem w produkcję z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoś swój udział poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego  i odeślij na adres prow.ksow@lodzkie.pl, lub złóż osobiście w Sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12, pok. 216
w terminie od 16 do 23 września 2011 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego codziennie
pn -pt., w godz. 800 -1600 pod nr tel. 042 663 31 88

Producencie Rolny – Rolniku

Jeśli chcesz uczestniczyć w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego do Austrii i Włoch w październiku 2011 r. (od 5 do 8 dni), którego tematyka związana będzie z zakresem funkcjonowania grup producentów rolnych, systemem doradztwa rolniczego, wykorzystywaniem środków unijnych na rozwój produkcji rolnej, promocją produktów regionalnych oraz zaangażowaniem w produkcję z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoś swój udział poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego
i odeślij na adres prow.ksow@lodzkie.pl,

 lub złóż osobiście w Sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12, pok. 216
w terminie od 16 do 23 września 2011 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
codziennie pn -pt., w godz. 800 -1600 pod nr tel. 042 663 31 88

Uwaga!

Udział w wyjeździe jest bezpłatny i obejmuje transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zakwaterowanie i wyżywienie, obecność tłumacza.

Koszt dojazdu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyć może producent rolny-rolnik, spełniający każdy
z poniższych warunków:

a)    rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na terenie woj. łódzkiego,

b)    powierzchnia gospodarstwa pow. 5 ha,

c)    dla rolników zainteresowanych:

o   tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych lub/i,

o   wytwarzaniem i promocją produktów regionalnych wraz z rozwijaniem działalności marketingowej i agroturystyki lub/i,

o   wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych – biogazownie rolnicze.

W wyjeździe uczestniczyć będzie co najmniej jeden a maksymalnie 2 producentów
z danego powiatu województwa łódzkiego.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje uczestnictwa w wyjeździe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestników wyjazdu spośród osób, które prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Ostatecznym czynnikiem zakwalifikowania zgłoszenia może być (w przypadku dużej liczby zgłoszeń) data wpływu formularza.

FORMULARZ

O Admin

sprawdź również

Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Projekt pn. Zaprojektowanie i utworzenie Eko-pracowni „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w… Continue Reading Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej