Home / Aktualności / Zakup wozu asenizacyjnego

Zakup wozu asenizacyjnego

Operacja pn. „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu odpadów komunalnych”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja,  mająca na celu   poprawę jakości usługi wywozu odpadów  komunalnych z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Skierniewice  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki  i  ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 9 listopada 2011r., pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego,  reprezentowanym  przez:

– Panią Dorotę Ryl -Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

– Pana Dariusza Klimczaka – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego,

a Gminą Skierniewice, reprezentowaną  przez:

– Pana Dominika  Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została   zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00215-6921-UM0501824/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, na operację pn. „Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu odpadów komunalnych”.

Zgodnie z powyższą umową, Gminie została przyznana pomoc w wysokości 67 050 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *