Home / Aktualności / Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprawa dost. komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej dało ogromną szansę samorządom na realizację inwestycji, których przeprowadzenie tylko własnymi środkami byłoby w krótkim czasie bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe.

Powiat Skierniewicki wraz z trzema Gminami: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków – wykorzystał szansę i podjął działania ze skutecznym efektem, których celem było pozyskanie w 2009 r. środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Intencją Władz Powiatu i Gmin jest uczynieniem powiatu a tym samym gmin miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i otwartym dla inwestorów. Dla szukających nowych miejsc do lokowania swojego kapitału, turystów i przede wszystkim mieszkańców bardzo ważna jest infrastruktura drogowa i możliwość szybkiego dotarcia do innych regionów kraju, dlatego postanowiono skupić się na poprawie dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego.

W ramach działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów Powiat Skierniewicki wspólnie z trzema Gminami: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków – zrealizował projekt pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” nr WND-RPLD.01.01.00-00-019/09, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa Działanie I. 1 – Drogi – umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-019/09-00 z dnia 18 czerwca 2009 r.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Skierniewickiego i tym samym województwa łódzkiego. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców całego regionu, w tym powiatów: skierniewickiego oraz żyrardowskiego, dostępności terenów inwestycyjnych służących pożytkowi publicznemu oraz stworzy warunki do rozwoju działalności gospodarczej związanej z innowacjami oraz turystyką.

Cele bezpośrednie to:

  • poprawa stanu oraz powiązanie sieci transportowej powiatu skierniewickiego oraz wschodniej części województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami,
  • stworzenie lokalnych centrów rozwoju na terenach wiejskich wokół miasta Skierniewice,
  • stworzenie dróg alternatywnych wokół miasta Skierniewice,
  • zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego,
  • wyrównanie szans rozwojowych pomiędzy terenami wiejskimi województwa łódzkiego oraz miastami.

Powiat Skierniewicki był liderem projektu, natomiast partnerami były gminy- Skierniewice, Nowy Kawęczyn oraz Maków.

Projekt realizowany był od 15 września 2009 r. do 30 października 2011 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa 25,12666 km nawierzchni dróg w tym: dróg powiatowych – 16,6918 km i dróg gminnych – 8,43486 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w powiecie skierniewickim.

Projekt ten jest współfinansowany w:

  • 75 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 25% ze środków własnych budżetu: Powiatu Skierniewickiego oraz Gminy: Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Maków.

Całkowita wartość realizacji projektu: 13 552 670,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 132 020,00 zł (75%)

Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego: 3 377 340,00 zł (25%)

Projekt był realizowany w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, a swoim zasięgiem objął trzy gminy: Maków, Skierniewice oraz Nowy Kawęczyn.

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *