Home / Aktualności / Szansa dla kazdego

Szansa dla kazdego

„Szansa dla każdego”

Gmina Skierniewice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizuje projekt dla uczniów i uczennic klas I-III wszystkich szkół podstawowych  funkcjonujących na jej terenie.

Okres realizacji projektu:  01.09.2012 – 30.06.2013

Wartość dofinansowania:  150 000,00 zł

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 90 uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Skierniewice.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami
    i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie realizacji projektu.
  • Zminimalizowanie trudności w edukacji matematyczno-polonistycznej u uczniów.
  • Zwiększenie umiejętności artystycznych u  uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających
    i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu

W ramach projektu w poszczególnych szkołach planowane są następujące zajęcia:

a)      Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

b)     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 c)      Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 d)     Szkoła Podstawowa im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 e)      Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *