Home / Aktualności / e-nauka

e-nauka

Projekt pn „E-kształcenie zmienia uczniów, uczniowie zmieniają Gminę Skierniewice”  przewiduje wdrożenie na terenie szkół w Gminie Skierniewice, w województwie łódzkim, usług

w zakresie e-kształcenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT).

Projekt przewiduje zakup 130 sztuk tabletów z systemem operacyjnym oraz 130 sztuk oprogramowania edukacyjnego. Dodatkowo zakupiona zostanie pamięć masowa – dysk sieciowy (6sztuk), umożliwiający archiwizację dokumentów w każdej ze szkół. Zaplanowano wydatki
na wdrożenie systemu, stworzenie sieci Wi-Fi oraz szkolenia, które umożliwią optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas e-kształcenia.

Projekt realizowany będzie w:

 • Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze,
 • Szkole Podstawowej prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach,
 • Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej,
 • Szkole Podstawowej im. Kornela  Makuszyńskiego w Mokrej Prawej
 • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych,
 • Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej.

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych na terenie Gminy Skierniewice, w tym w zakresie e-kształcenia.

Główny cel projektu ma doprowadzić do upowszechnienia wśród grupy uczniów korzystania
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w celu wyrównania dysproporcji wynikających z braku dostępu do nich.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów bezpośrednich. Oto one:

 1. Zwiększenie wykorzystania ICT w procesie edukacyjnym przez grupę uczniów (wprowadzenie e-kształcenia).
 2. Upowszechnienie wykorzystywania zaawansowanych technologii  w systemie kształcenia oraz doprowadzenie do zwiększenia ilości jednostek komputerowych w szkołach.
 3. Przekonanie do wdrażania e-nauczania w szkołach, w szczególności na terenie województwa łódzkiego, w oparciu o odniesione korzyści.
 4. Podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie horyzontów grupy uczniów, a tym samym polepszenie ich wyników w nauce.
 5. Upowszechnienie wśród mieszkańców regionu łódzkiego ICT  w ich codziennym życiu,
  na rzecz rozwoju oraz zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do wiedzy.

 Okres realizacji Projektu: od 30.03.2012r. do 30.08.2013r.

 Łączne koszty związane z inwestycją wynoszą 300 858,00 PLN z czego 251 547,30 PLN zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 W dniu 23 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-011/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Marcina Bugajskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, a Gminą Skierniewice reprezentowaną przez Pana Dominika Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice.

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *