Home / Aktualności / Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Skierniewice informuje,

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie    z nowymi regulacjami prawnymi wywozem odpadów i ich prawidłowym zagospodarowaniem zajmie się gmina. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą uiszczać do Urzędu Gminy opłatę, ustaloną przez Radę Gminy. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca wpisany do gminnego rejestru.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć, najpóźniej do 31 marca 2013 r., pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na tej nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące
od 01 sierpnia 2017 r.:

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA:

6,60 zł/od mieszkańca/miesiąc – odpady gromadzone selektywnie

13,20 zł/od mieszkańca/miesiąc – odpady zmieszane

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

Każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest złożyć najpóźniej do 31 marca 2013 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na tej nieruchomości.

 

NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY:

Odpady gromadzone selektywnie:               Odpady zmieszane:

Pojemność poj.0,12 m3 26,40 zł               Pojemność poj.0,12 m3 52,80 zł

Pojemność poj.0,24 m3 46,20 zł               Pojemność poj.0,24 m392,40 zł

Pojemność poj.1,1 m3 132,00 zł               Pojemność poj.1,1 m3264,00 zł

Pojemność poj.7,5 m3 660,00 zł               Pojemność poj.7,5 m31320,00 zł

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE:

132,00 zł/rok od 1 domku – odpady gromadzone selektywnie

264,00 zł/rok od 1 domkuodpady zmieszane

Deklarację będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice lub pobrać ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 819 56 12

Uchwały dotyczące ustawy śmieciowej

Osiągnięte poziomy recyklingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmików skierowanych do szerokiego grona osób, które stają przed trudnym zadaniem zwiększenia akceptacji dla rozwiązań gospodarki odpadowej i włączenia społeczności lokalnej w jej tworzenie

 

sprawdź również

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na… Continue Reading