Home / Aktualności / OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH
PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2013

Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje,
że w ramach II edycji Konkursu oferty można składać do dnia 8 sierpnia 2013 roku
Podmioty z terenu województwa łódzkiego powinny nadsyłać oferty

  • w formie papierowej: listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2013 – edycja 2” lub złożyć w tym terminie osobiście w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej (ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź).
  • oraz w formie elektronicznej bez skanowania podpisów (w terminie złożenia oferty w formie papierowej): na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi PS@lodz.uw.gov.pl oraz na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl – wpisując w temacie „Oferta Maluch 2013 – edycja 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta – skrócona_ nazwa_podmiotu”.

 

Szczegółowe dane w tym zakresie znajdują się w objaśnieniach pod wzorami ofert.
W celu umożliwienia sprawnej komunikacji w sytuacji wystąpienia konieczności uzupełnienia przesłanej przez podmiot oferty proszę o podanie danych osoby upoważnionej do kontaktowania się w tym zakresie podając jej imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail.

 

Więcej informacji na temat Programu uzyskają Państwo na stronach: www.zlobki.mpips.gov.pl i www.mpips.gov.pl (Wsparcie dla rodzin z dziećmi / Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3/ Resortowy Program Maluch).
Dokumentem pozwalającym na udział w konkursie jest prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, którego treść jest zgodna z Resortowym programem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz wskazanymi w nim aktami prawnymi, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, złożony w formie pisemnej, a także przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego i na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W szczególności, prosimy o odniesienie się w treści oferty do następujących kwestii
(w zależności od rodzaju zadania – żłobek / klub dziecięcy /dzienny opiekun):

  • funkcjonowania instytucji (wskazać jakiej) zgodnie z warunkami i standardami jakości określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy;
  • zobowiązania się podmiotu do wniesienia wkładu własnego w kwocie ___ zł na potrzeby realizacji zadania „(nazwa)…” w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do lat 3 „Maluch”, zgodnie ze złożoną ofertą.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert udzielają:

  • Małgorzata Tarka – zastępca kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Polityki Społecznej- nr tel. (42) 664 20 56
  • Magdalena Biłek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi – nr tel.(42) 664 13 12

 

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *