Home / Aktualności / ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 2 października 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013

WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz § 4 ust. 3 Uchwały Nr LIV/230/10  Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2011-2015  zarządza się, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2013 przyznaje się dotacje, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Dominik Moskwa

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013

Wójta Gminy Skierniewice

z dnia 2 października 2013 r.

 

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w roku 2013 w zakresie:

1)      ochrony i promocji zdrowia.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania                 (zł)

Wysokość dotacji                       (zł)

1

Niepubliczny Zakłada Opieki Zdrowotnej „JUDYTA”

Program edukacyjny dla mieszkańców Gminy Skierniewice w zakresie profilaktyki nowotworowej (cykl wykładów)

7.000,00 zł

7.000,00 zł

 

 

Wójt

Dominik Moskwa

 

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *