Home / Aktualności / Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Projekt pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice”
 jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2014 r.

Wartość dofinansowania:  610 816,70 zł

Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych w gminie Skierniewice poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.12.2014r.

W celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej  7 oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Skierniewice zostanie  wyposażonych  w odpowiednią infrastrukturę, tj.:

-oddziały przedszkolne przy szkole w Dębowej Górze (dla 3 funkcjonujących oddziałów): dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (3 komplety), artykułów plastycznych (3 komplety), sprzętu (1 telewizor), a także dla 1 oddziału (Żelazna) organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

-oddział przedszkolny przy szkole w Miedniewicach: dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, a także organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

oddział przedszkolny w szkole w Mokrej Prawej: dostosowanie sal lekcyjnych  oraz zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, a także organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

-oddział przedszkolny przy szkole w Mokrej Lewej: organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia),dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych

-oddział przedszkolny przy szkole w Sierakowicach Prawych: organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia), dostosowanie sal oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych

Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy, co też przyczyni się do zmniejszenia nierówności
w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie.

Rozeznanie rynku

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *