Home / Aktualności / Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach”

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach”

                                                                     

 

Umowę przyznania pomocy nr 01255-6930-UM0530111/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu
31 grudnia 2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego
a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 177 415,00 zł.

Celem operacji jest uaktywnienie życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Borowiny  poprzez powstanie świetlicy wiejskiej. Realizacja projektu poprawi wizerunek wsi, wzrośnie ogólne zadowolenie jej mieszkańców. Poprzez promowanie obszarów wiejskich zaistnieje proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Operacja realizowana w okresie od sierpnia 2013r. do grudnia 2014r.

sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II) Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)