Home / Aktualności / Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miedniewicach – pierwszym krokiem do integracji wokół kuchni polskiej”
                                                                     

 

Umowę przyznania pomocy nr 01445-6930-UM0540332/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 25 000,00 zł.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Miedniewice – poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaprezentowanie zakupionego wyposażenia. Tym samym nastąpi zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej, kuchni polskiej, promocji kultury obszaru i przekazanie młodym pokoleniom, rozwój aktywnych form rekreacji poprzez zachęcenie młodzieży do organizowania spotkań z wykorzystaniem wyposażonej kuchni.

Operacja realizowana w okresie od sierpnia 2013r. do listopada 2014r.

sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II) Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)