Home / Aktualności / Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach…

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samicach…

Umowę przyznania pomocy nr 01771-6930-UM0540284/14 na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu
28 listopada 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego
a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 18 451,84 zł.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Samice – poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej, prelekcję nt. tradycyjnej kuchni polskiej oraz zaprezentowanie zakupionego wyposażenia.  Nastąpi zwiększenie liczby przedsięwzięć kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnych, kuchni polskiej, promocji kultury obszaru i przekazanie młodym pokoleniom, rozwój aktywnych form rekreacji poprzez zachęcenie młodzieży do organizowania spotkań z wykorzystaniem wyposażonej kuchni.

Operacja realizowana w okresie od czerwca 2014r. do grudnia 2014r.

sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II) Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)