Home / Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Skierniewice, 16.04.2015 r.

 Znak: RGK.6232.14.2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje, iż właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Skierniewice, posiadający zmagazynowane odpady zawierające azbest (np. płyty eternitowe), mogą w terminie do dnia 20.05.2015 r. składać wnioski o nieodpłatny odbiór tych odpadów oraz ich utylizację.

Odpady muszą pochodzić z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność Wnioskodawcy.

Wszystkie osoby, które zamierzają pozbyć się zalegającego na nieruchomości azbestu, proszone są o złożenie wniosku  do Urzędu Gminy Skierniewice pok. nr 112  w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

Właściciele nieruchomości , którzy złożyli wniosek po 01.11.2013 r.  proszeni są o potwierdzenie  zamiaru utylizacji azbestu osobiście, telefonicznie, lub drogą mailową.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali zmiany pokrycia dachowego zobowiązani są do przedłożenia, wraz z wnioskiem, kopii zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Skierniewickiego.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne będą następujące informacje:

– ilość zmagazynowanego azbestu do utylizacji – m2 lub ilość płyt;

– tytuł prawny do nieruchomości – Księga Wieczysta, Akt Notarialny, Akt

Własności Ziemi;

– numer ewidencyjny działki na której zmagazynowany jest azbest.

 Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice

pok. nr 112 lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Skierniewice.

Wzór wniosku

sprawdź również

Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Szkolna oaza” przy Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach