Skierniewice, dnia 21.04.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Skierniewice

 

 

Stosownie do art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się
z projektem dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skierniewice na lata 2016-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie
od 4 maja 2017 roku do 26 maja 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.skierniewice.bip.net.pl.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do w/w dokumentacji można składać  w wybranej formie, w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 roku:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23;
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: gminaskierniewice@poczta.fm;
  3. osobiście do protokołu w siedzibie urzędu, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Skierniewice.

 

Wójt Gminy Skierniewice

 

Dominik Moskwa

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *