Home / Aktualności / Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

                                                                       Skierniewice,  dnia 18 października 2017r.

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

Zapraszam  Państwa do udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii
w Gminie Skierniewice”, objętego konkursem w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obejmującego montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 25.10.2017r.
do 10.11.2017r.
w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice pokój nr 209 w godzinach: poniedziałek – środa 8:00-15:30; czwartek 8:00-16:30; piątek 8:00-14:30.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie naboru wniosków  dostępnym od 23.10.2017r. na stronie internetowej  www.gminaskierniewice.pl  oraz w  Urzędzie Gminy Skierniewice (tablica informacyjna,  pokój 209).

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest m.in:

  1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Skierniewice;
  2. Instalacje zamontowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów użytkowych w gospodarstwie domowym;
  3. Posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (oddanym do użytkowania) na dzień składania wniosku;
  4. Posiadanie dokumentu własności nieruchomości, na której będzie realizowana instalacja;
  5. Złożenie we wskazanym terminie kompletnej deklaracji zgłoszeniowej do udziału
    w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami i wpłatą zaliczki
    ; wnioski niekompletne, nieczytelne lub zawierające nie prawdziwe dane – nie będą rozpatrywane.

                                                                                     Wójt  –  Dominik Moskwa

sprawdź również

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO… Continue Reading SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *