Home / Aktualności / Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Projekt pn. Zaprojektowanie i utworzenie Eko-pracowni „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej  zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 433/EE/D/2017 z dnia 24.10.2017r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 41 085,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 34 800,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia… Continue Reading Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2021 r.