Home / Aktualności / Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie dotacji numer 688/OZ/D/2017              z dnia 28.12.2017r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 36 936,51 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie  do kwoty 29 548,00 zł.

Zadanie obejmuje odebranie zalegających na posesjach osób fizycznych, przedsiębiorców płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości  132,56 Mg.

Zadanie realizowane w okresie od września 2017r. do grudnia 2017r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II) Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2018 (II)