Home / Aktualności / KOMUNIKAT woda nie spełnia warunków jakości wody

KOMUNIKAT woda nie spełnia warunków jakości wody

AKTUALIZACJA
W załączeniu cząstkowe sprawozdanie z badania jakości wody WP Żelazna z dnia 06-09-2018r.
Jakość wody w badanych próbkach, pobranych w dniu 04-09-2018r., pod względem oznaczonych, normatywnych wskaźników bakteriologicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wyniki parametru „Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 st C” dostępne będą w dniu 07-09-2018r.
Zalecane „środki ostrożności” zostaną odwołane, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony PPIS w Skierniewicach, że woda spełnia warunki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

AKTUALIZACJA

„Powyższe nie odwołuje KOMUNIKATU przedstawionego przez Dostawcę wody przy piśmie RGK7021.1.26.2018 z dnia 31.08.2018. Utrzymuje się nadal dla odbiorców w Żelaznej zalecenie spożywania wody wyłącznie po przegotowaniu . Zalecenie obowiązuje do czasu OSTATECZNEGO potwierdzenia skuteczności wykonanej dezynfekcji wodociągu.”

sprawdź również

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia… Continue Reading WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!