Home / Aktualności / Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie

kompetencji cyfrowych

mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Skierniewice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
na którego realizację otrzymała kwotę 148 320,00 zł.

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać
z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu,
w tym e-usług,

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Działam w sieciach społecznościowych”

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

„Rolnik w sieci”

„Kultura w sieci”

Projekt zakłada przeszkolenie 288 osób (24 grupy po 12 osób)
oraz zakup 24 laptopów. Każdy moduł składa się z 2 spotkań po 8 godzin. Warunkiem zorganizowania grup z danych modułów jest zebranie minimum 12 osób. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci.
Jedna osoba, może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!!

Okres realizacji projektu : 01.01.2019 – 31.12.2019           

Informacje dotyczące zapisów na wymienione szkolenia zostaną umieszczone wkrótce!

sprawdź również

Budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka