Home / Aktualności / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

Zamieszkujący miejscowości: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna.

Pragnę  Państwa zaprosić do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r.

Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane udziałem w w/w projekcie zapraszam do Urzędu Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice ul. Reymonta 23, pokój nr 206, II piętro (w godzinach: poniedziałek-środa 8-15; czwartek
8-17; piątek 8-13), w  terminie od 20 maja 2019r. do 31 maja 2019r., celem  wypełnienia/złożenia  wniosku o przystąpienie do projektu .

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie www.gminaskierniewice.pl .

Warunkiem złożenia wniosku o przystąpienie do projektu  jest:

  1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna zamieszkała i posiadająca nieruchomość na terenie Gminy Skierniewice, w miejscowościach: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna,;
  2. Posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (oddanym do użytkowania) na dzień składania wniosku;
  3. Posiadanie dokumentu własności nieruchomości, na której będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków (do wglądu);
  4. Złożenie we wskazanym terminie, kompletnego wniosku, oryginalnie  podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości; wnioski niekompletnie wypełnione lub zawierające  nieprawdziwe dane – nie będą rozpatrywane;
  5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 

                                                                      Z poważaniem
Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019 Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019