Home / Aktualności / Gmina Skierniewice z kolejnymi 19 nowymi laptopami dla Oświaty!

Gmina Skierniewice z kolejnymi 19 nowymi laptopami dla Oświaty!

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem „Zdalna szkoła+”, Gmina Skierniewice zakupiła 19 sztuk nowych laptopów dla uczniów i nauczycieli. Na ten cel otrzymaliśmy 54 910,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Laptopy przeznaczone są dla potrzebujących nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) do realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zdalne nauczanie).

sprawdź również

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia… Continue Reading Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2021 r.