Home / Aktualności (strona 2)

Aktualności

PILNA INFORMACJA W SPRAWIE PRZERW W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E  GMINA SKIERNIEWICE informuje,  że WOD – KAN jako główny dostawca wody (bez  wcześniejszego powiadomienia)  wstrzymał dostawę wody  dla mieszkańców północnej części Gminy. Dostawy wody będą przywracane sukcesywnie zgodnie z wypracowanym harmonogramem. Będą to 2-3 godzinne włączenia celem uzupełnienia wody do… Continue Reading PILNA INFORMACJA W SPRAWIE PRZERW W DOSTAWIE WODY

Więcej

PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

UWAGA!!!! WÓJT GMINY SKIERNIEWICE  INFORMUJE!!!! MIESZKAŃCY WSI – MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY, BUDY GRABSKIE i RUDA!!!! ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  WOD – KAN z/s MOKRA PRAWA PRZYWRÓCI DOSTAWY WODY W GODZIANACH  1200-1400. PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODY DO CELÓW SPOŻYCIA. POTEM NASTĄPI PONOWNE WYŁĄCZENIE WODY. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI PODANY ZOSTANIE… Continue Reading PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna,… Continue Reading ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami na temat zapisów w Uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczących zasad dotowania innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że przygotowywany jest projekt Uchwały, w treści której znajdzie się zapis dotyczący wysokości kwoty dotacji. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie… Continue Reading INFORMACJA

Więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! W związku z zaproszeniem do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r. – informuję, iż nabór skierowany jest do mieszkańców miejscowości nieobjętych „Koncepcją rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie… Continue Reading KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! Zamieszkujący miejscowości: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna. Pragnę  Państwa zaprosić do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem… Continue Reading Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

O G Ł O S ZENIE W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  15 maja 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Balcerów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 14 00dla miejscowości: BALCERÓW posesje o nr porządkowych: 17A, 17B, 17E, 18, 19, 19A,… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej