Home / Aktualności (strona 22)

Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki” Poznań, 23-25 marca 2017 r. Celem tegorocznej konferencji jest uświadomienie nauczycielom klas wczesnoszkolnych i przedszkolnych, że jakość prowadzonej przez nich edukacji zależy w głównej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające… Continue Reading I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”

Więcej

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego… Continue Reading Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Więcej

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 104, piętro pierwsze. W trakcie forum przyjrzymy się planowanym na rok… Continue Reading Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Więcej

Informacja o braku wody

Skierniewice,   27 grudnia  2016r. RGK.7021.5.33.2016                                                       O G Ł O S Z E N I E                         W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 29 grudnia 2016r. (czwartek) prac na gminnej sieci wodociągowej  w miejscowości Miedniewice, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w godzinach 900 – 14… Continue Reading Informacja o braku wody

Więcej

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice”

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie dotacji numer 742/OZ/D/2016 z dnia 19.12.2016r.   Wartość ogólna zadania wynosi: 28 117,45 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i… Continue Reading Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice”

Więcej

Informacja o braku wody

Skierniewice,   06 grudnia  2016r. RGK.7021.5.28.2016                                                       O G Ł O S Z E N I E                         W związku z zaplanowanymi na dzień 09 grudnia 2016r. (piątek) pracami łączeniowymi na gminnej sieci wodociągowej  w miejscowości Miedniewice, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że w godzinach 1100 – 15… Continue Reading Informacja o braku wody

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej będzie umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na działkach nr 4/4 i 9/3 w obrębie   nr 25 Żelazna. Z wykazem można zapoznać się w dniach 10.11.2016 r.… Continue Reading Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice

Więcej