Home / Aktualności (strona 30)

Aktualności

Bezpieczne obejście – mniejsze ryzyko wypadku

Kończy się okres wzmożonych prac w rolnictwie. Zmniejszona liczba zajęć w gospodarstwie rolnym to dobry moment by pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu. Dane statystyczne, którymi dysponuje KRUS wskazują, że w Placówce Terenowej w Skierniewicach w trzech kwartałach 2015 roku około 37% wszystkich wypadków… Continue Reading Bezpieczne obejście – mniejsze ryzyko wypadku

Więcej

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 2 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Więcej… Continue Reading 2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie dotacji numer 469/OZ/D/2015 z dnia 06.10.2015r. Wartość ogólna zadania wynosi: 94 115,60 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

90 – lecie OSP MOKRA LEWA

,,Bogu na chwałę Ludziom na pożytek – to hasło na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Lewej od 90 lat wyznacza społeczną rolę tej organizacji.” Takimi słowami Wójt Gminy Skierniewice zwrócił się do członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Lewej w dniu obchodów istnienia jednostki.

Więcej

Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski. W… Continue Reading Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Więcej

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Skierniewice, 29 lipca 2015 r.   I N F O R M A C J A BARSZCZ SOSNOWSKIEGO Jest rośliną pochodzącą z rejonu Kaukazu, która rozprzestrzenia się również na terenie województwa łódzkiego. Pojedyncze miejsca jego występowania zostały także zidentyfikowane na obszarze gminy Skierniewice. Barszcz Sosnowskiego jest silnie toksyczny. Włoski na… Continue Reading BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Więcej

Informacja dla rolników

  Na podstawie napływających od rolników informacji oraz danych z systemu monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez IUNG-PIB w Puławach , uznałem że na obszarze gminy Skierniewice wystąpiła klęska suszy . Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest dotkliwy brak opadów w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2015 r. Rolnicy, którzy ponieśli… Continue Reading Informacja dla rolników

Więcej