Home / Aktualności (strona 4)

Aktualności

INFORMACJA O BRAKU WODY

RGK.7021.5.9.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  18 marca 2019r. (poniedziałek) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Strobów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 12 00dla miejscowości: STROBÓW posesje o nr porządkowych:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  06 marca  2019r. RGK.7021.5.8.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z zaistniałą w dniu  06 marca 2019r. (środa) awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że  od godziny   13 00 do późnych godzin wieczornych dla miejscowości:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

Zarządzenie Nr. 19/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice

Więcej

Szansa na nowy start

Załącznik nr 1 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”. Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkim,  które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w… Continue Reading Szansa na nowy start

Więcej

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Skierniewice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców… Continue Reading Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Więcej