Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Projekty Unijne Gminy Skierniewice

„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

Gmina Skierniewice realizuje projekt pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , działania 3.1 : Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój… Continue Reading „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

Więcej

Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

W ramach inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mokra Prawa”  wykonano remont odcinka drogi gminnej w Mokrej Prawej na odcinku o długości 777 metrów. Remont drogi objął swoim zakresem: –        wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni; –        wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem… Continue Reading Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

Więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice”    zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej… Continue Reading Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

Więcej

Dodatkowy nabór wniosków – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu dotyczącego montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Skierniewice, planowanego do realizacji w latach 2021-2023     Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat instalacji.    

Więcej

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

ZADANIE PN.: „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W FORMIE DOTACJI W WYSOKOŚCI: 46 177,00 ZŁ NETTO   CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 51 308,63 ZŁ NETTO ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: WYKONANIE ODBIORU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z 84… Continue Reading USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. umowy o 01138-6935-UM0511889/22 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice.” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.… Continue Reading Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Więcej

„Ekologiczna Gmina Skierniewice”

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. umowy o Nr UDA-RLPD.04.01.02-10-0063/21-00 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice. Cele projektu: zachowanie, ochrona i… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Projekt ,,Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   Umowę o powierzenie grantu o numerze 3781/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU… Continue Reading Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Więcej

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Projekt pn.: „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W  SIERAKOWICACH LEWYCH” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . W dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina Skierniewice podpisała umowę Nr RGK ZP 272.5.2020 z Wykonawcą –  Firma ,,REM-DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów na realizację… Continue Reading ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Operacja pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów” Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00155-65150-UM0500268/20 w ramach przyznania pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w… Continue Reading Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

Więcej