Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Dodatkowy nabór wniosków – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu dotyczącego montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Skierniewice, planowanego do realizacji w latach 2021-2023     Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat instalacji.    

Więcej

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

ZADANIE PN.: „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W FORMIE DOTACJI W WYSOKOŚCI: 46 177,00 ZŁ NETTO   CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 51 308,63 ZŁ NETTO ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: WYKONANIE ODBIORU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z 84… Continue Reading USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. umowy o 01138-6935-UM0511889/22 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice.” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.… Continue Reading Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Więcej

„Ekologiczna Gmina Skierniewice”

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. umowy o Nr UDA-RLPD.04.01.02-10-0063/21-00 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice. Cele projektu: zachowanie, ochrona i… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Projekt ,,Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowę o powierzenie grantu o numerze 3781/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie… Continue Reading Projekt ,,Cyfrowa gmina”

Więcej

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Projekt pn.: „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W  SIERAKOWICACH LEWYCH” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . W dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina Skierniewice podpisała umowę Nr RGK ZP 272.5.2020 z Wykonawcą –  Firma ,,REM-DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów na realizację… Continue Reading ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Operacja pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów” Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00155-65150-UM0500268/20 w ramach przyznania pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w… Continue Reading Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefatów

Więcej

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

W dniu 27.08.2020 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0012/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice pn. „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH” BENEFICJENT:  Gmina Skierniewice CEL PROJEKTU: Poprawa… Continue Reading ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Więcej

Gmina Skierniewice z 20 nowymi laptopami dla Oświaty!

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem „Zdalna szkoła”, Gmina Skierniewice zakupiła 20 sztuk nowych laptopów dla uczniów i nauczycieli. Na ten cel otrzymaliśmy 60.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie… Continue Reading Gmina Skierniewice z 20 nowymi laptopami dla Oświaty!

Więcej

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE W dniu 15 października 2019 r. zawarta została o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0010/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Skierniewice. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice. Cel projektu:… Continue Reading ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE

Więcej