Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! W związku z zaproszeniem do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r. – informuję, iż nabór skierowany jest do mieszkańców miejscowości nieobjętych „Koncepcją rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie… Continue Reading KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! Zamieszkujący miejscowości: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna. Pragnę  Państwa zaprosić do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem… Continue Reading Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

O G Ł O S ZENIE W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  15 maja 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Balcerów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 14 00dla miejscowości: BALCERÓW posesje o nr porządkowych: 17A, 17B, 17E, 18, 19, 19A,… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2019 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice           Na podstawie art.… Continue Reading WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019 Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych                                   od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu. 17.05.2019 r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie,… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  24 kwietnia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE i BOROWINY: nastąpi przerwa w dostawie… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska,… Continue Reading ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  08 kwietnia 2019r. (poniedziałek) prac na gminnej sieci wodociągowej (awaria), GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 14 00dla miejscowości: NOWE ROWISKA, STARE ROWISKA, NOWY LUDWIKÓW, BRZOZÓW; (wyłączenie nie… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  10 kwietnia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MOKRA, SIERAKOWICE LEWE (Stara Wieś, Przecinka) : nastąpi przerwa… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

RGK.7021.5.9.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  18 marca 2019r. (poniedziałek) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Strobów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 12 00dla miejscowości: STROBÓW posesje o nr porządkowych:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  06 marca  2019r. RGK.7021.5.8.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z zaistniałą w dniu  06 marca 2019r. (środa) awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że  od godziny   13 00 do późnych godzin wieczornych dla miejscowości:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

Zarządzenie Nr. 19/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice

Więcej