•   Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki k…

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w 20…

  • REKRUTACJA

    Urząd Gminy Skierniewice informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekruta…

  • Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

    Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej” realizowane jest z udziałem  środków Wo…

Aktualności

Projekty unijne

Dotychczas prowadzone projekty (14 sierpień 2009) 1.  ,,Pracować na swoim- szkolenia aktywizujące dla młodzieży i dorosłych” – okres realizacji  10.06.2008-10.09.2008 Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia,  mobilności przestrzennej i zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości osób dorosłych (szczególnie osób chcących podjąć pracę w zawodach poza rolniczych, osób po 45 roku życia, w… Continue Reading Projekty unijne

Więcej