Aktualności

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 463/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.    … Continue Reading Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Więcej

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 460/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.     Wartość ogólna zadania wynosi: 39 960,00 zł. Wysokość dofinansowania… Continue Reading Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Więcej

Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.               Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446… Continue Reading Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej będzie umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się             na parterze budynku, usytuowanego na działkach nr 99/10 i 99/11 w obrębie nr 5 Dębowa… Continue Reading Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jesień 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 07.10.2016r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie, Wola Wysoka.       14.10.2016r. – Miedniewice, Topola, Pamiętna.… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jesień 2016

Więcej

Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

Skierniewice, 2016.08.05   Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice Wójt Gminy Skierniewice informuje, iż od dnia 08 sierpnia 2016r. rozpoczną pracę w terenie projektanci, przygotowujący dokumentację na potrzeby  projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice”. W przypadku pytań, proszę o kontakt pod tel. 46 819 56 05. Jednocześnie informuję, że do końca sierpnia… Continue Reading Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

Więcej

www.gospodarstwopolska.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl

Więcej

przedłużenie przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedłuża przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”  do dnia 18 sierpnia 2016r. (włącznie)   Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych,… Continue Reading przedłużenie przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

Więcej

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE” nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00 Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1… Continue Reading OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

Więcej

Pilna Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

        Skierniewice, 2016.07.14 Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice Wójt Gminy Skierniewice zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w dniu 21 lipca 2016 roku: w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze (sala gimnastyczna) – godz.17.00 w OSP Sierakowice Prawe – godz.… Continue Reading Pilna Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

Więcej

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” 2016

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać do 20 lipca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe… Continue Reading Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” 2016

Więcej

ROZEZNANIE RYNKU na zadanie pn.: „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE SKIERNIEWICE”

DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU   na zadanie pn.:   WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO ORAZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE SKIERNIEWICE” DLA NABORU NR RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE IV.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PODDZIAŁANIE IV.1.2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO… Continue Reading ROZEZNANIE RYNKU na zadanie pn.: „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE SKIERNIEWICE”

Więcej

Zawiadomienie

Skierniewice, 29 czerwca 2016 r.   Z A W I A D O M I E N I E   Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276), każdy potencjalnie uprawniony… Continue Reading Zawiadomienie

Więcej

Dycha z Hakiem w Borowinach

  Wójt Gminy Skierniewice zaprasza miłośników biegania i nie tylko na imprez biegową organizowaną z OSP Borowiny w dniu 10 września 2016 roku w Borowinach

Więcej