Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Skierniewice zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice – sala konferencyjna, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice

Więcej

Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych”

Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 462/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.     Wartość ogólna zadania wynosi: 39 992,00 zł. Wysokość dofinansowania ze… Continue Reading Projekt pn. Utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych”

Więcej

Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej”

Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 461/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.     Wartość ogólna zadania wynosi: 35 167,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków… Continue Reading Projekt pn. „Przystanek Ekologia” Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Mokrej Prawej”

Więcej

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 463/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.    … Continue Reading Projekt pn. „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą” – projekt Eko-pracowni dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze”

Więcej

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 460/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.     Wartość ogólna zadania wynosi: 39 960,00 zł. Wysokość dofinansowania… Continue Reading Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Więcej

Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.               Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446… Continue Reading Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej będzie umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się             na parterze budynku, usytuowanego na działkach nr 99/10 i 99/11 w obrębie nr 5 Dębowa… Continue Reading Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jesień 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 07.10.2016r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie, Wola Wysoka.       14.10.2016r. – Miedniewice, Topola, Pamiętna.… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – jesień 2016

Więcej

Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

Skierniewice, 2016.08.05   Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice Wójt Gminy Skierniewice informuje, iż od dnia 08 sierpnia 2016r. rozpoczną pracę w terenie projektanci, przygotowujący dokumentację na potrzeby  projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice”. W przypadku pytań, proszę o kontakt pod tel. 46 819 56 05. Jednocześnie informuję, że do końca sierpnia… Continue Reading Informacja w sprawie kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę dla mieszkańców Gminy Skierniewice

Więcej

www.gospodarstwopolska.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl

Więcej

przedłużenie przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedłuża przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”  do dnia 18 sierpnia 2016r. (włącznie)   Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych,… Continue Reading przedłużenie przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

Więcej