Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020 Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice ”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Skierniewice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od  właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu: 07.05.2020r… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020

Więcej

INFORMACJA EDIT!

❗️❗️❗️ Drodzy Państwo, w związku z szybko zmieniającą się sytuacją Wójt Gminy Skierniewice zawiesza pracę KASY URZĘDU. Nie będzie ona czynna nawet na parterze budynku. ✅Nadal funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta, aczkolwiek apelujemy o ograniczenie załatwiania spraw osobiście, pracownicy są przygotowani do załatwiania Państwa spraw w formie telefonicznej i mailowej. ❎Ze… Continue Reading INFORMACJA EDIT!

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2019 r. poz.… Continue Reading Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2020 r.

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E   W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  27 lutego 2020r. (czwartek) prac naprawczych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowej Górze, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 -1400  dla miejscowości: LUDWIKÓW, BALCERÓW,  RZYMIEC,  STROBÓW, DĘBOWA GÓRA… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie dotacji numer 614/OZ/D/2019 z dnia 11.12.2019r. Wartość ogólna zadania wynosi: 52 381,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w następujących terminach: do 31.03.2020 r.– za I kwartał 2020 r. ( styczeń – marzec ), do 30.06.2020 r.– za II kwartał 2020 r. ( kwiecień – czerwiec ), do… Continue Reading HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK

Więcej