Aktualności

PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

UWAGA!!!! WÓJT GMINY SKIERNIEWICE  INFORMUJE!!!! MIESZKAŃCY WSI – MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY, BUDY GRABSKIE i RUDA!!!! ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  WOD – KAN z/s MOKRA PRAWA PRZYWRÓCI DOSTAWY WODY W GODZIANACH  1200-1400. PROSIMY O ZABEZPIECZENIE WODY DO CELÓW SPOŻYCIA. POTEM NASTĄPI PONOWNE WYŁĄCZENIE WODY. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI PODANY ZOSTANIE… Continue Reading PILNA INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna,… Continue Reading ODSTĄPIENIE OD ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami na temat zapisów w Uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczących zasad dotowania innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że przygotowywany jest projekt Uchwały, w treści której znajdzie się zapis dotyczący wysokości kwoty dotacji. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie… Continue Reading INFORMACJA

Więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! W związku z zaproszeniem do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r. – informuję, iż nabór skierowany jest do mieszkańców miejscowości nieobjętych „Koncepcją rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie… Continue Reading KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice! Zamieszkujący miejscowości: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna. Pragnę  Państwa zaprosić do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem… Continue Reading Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

O G Ł O S ZENIE W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  15 maja 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Balcerów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 14 00dla miejscowości: BALCERÓW posesje o nr porządkowych: 17A, 17B, 17E, 18, 19, 19A,… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych w miejscowościach Dębowa Góra, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Żelazna i Sierakowice Prawe od 01 września 2019 roku w lokalach należących do Gminy Skierniewice           Na podstawie art.… Continue Reading WÓJT GMINY SKIERNIEWICE OGŁASZA KONKURS na prowadzenie sześciu niepublicznych punktów przedszkolnych!

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019 Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych                                   od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu. 17.05.2019 r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie,… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  24 kwietnia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE i BOROWINY: nastąpi przerwa w dostawie… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska,… Continue Reading ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej