Aktualności

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska,… Continue Reading ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  08 kwietnia 2019r. (poniedziałek) prac na gminnej sieci wodociągowej (awaria), GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 14 00dla miejscowości: NOWE ROWISKA, STARE ROWISKA, NOWY LUDWIKÓW, BRZOZÓW; (wyłączenie nie… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  10 kwietnia 2019r. (środa) prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 13 00dla miejscowości: MOKRA, SIERAKOWICE LEWE (Stara Wieś, Przecinka) : nastąpi przerwa… Continue Reading PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

RGK.7021.5.9.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  18 marca 2019r. (poniedziałek) prac na gminnej sieci wodociągowej we wsi Strobów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 12 00dla miejscowości: STROBÓW posesje o nr porządkowych:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

INFORMACJA O BRAKU WODY

Skierniewice,  06 marca  2019r. RGK.7021.5.8.2019 O G Ł O S Z E N I E             W związku z zaistniałą w dniu  06 marca 2019r. (środa) awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Józefatowie, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że  od godziny   13 00 do późnych godzin wieczornych dla miejscowości:… Continue Reading INFORMACJA O BRAKU WODY

Więcej

Zarządzenie Nr. 19/2019 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Skierniewice

Więcej

Szansa na nowy start

Załącznik nr 1 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”. Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkim,  które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w… Continue Reading Szansa na nowy start

Więcej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną… Continue Reading Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Więcej