Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

3. ,, Inicjatywa , szkolenie szansą na nowe, lepsze  zatrudnienie” – okres realizacji 01.07.2008-30.092008

Cel ogólny projektu to wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali: warsztaty z psychologiem w celu utrwalenia postaw aktywnych,  przeprowadzenie szkolenia nt zdrowej żywności ( w wymiarze 40 godz. na grupę), przeprowadzenia szkolenia z promocji i prezentacji żywności(30 godz. na grupę), szkolenie bhp niezbędne do pracy w gastronomii ( 5 godz. na osobę).

W rezultacie wsparciem objęto 30 mieszkańców Gminy Skierniewice

Wartość dofinansowania w całości ze środków EFS 46.122,00 zł

sprawdź również

Sołectwo na Plus!