Home / Aktualności / Projekty unijne

Projekty unijne

4.  ,,MÓJ  PIERWSZY KROK DO SAMODZIELNOŚCI – Uruchomienie punktów przedszkolnych w Gminie Skierniewice.” – okres realizacji 01.08.2008-30.07.210

Cel główny projektu – stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu wiejskiej Gminy Skierniewice poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych.

W ramach projektu dzieci otrzymały: zajęcia programowe oraz zajęcia dodatkowe: z. Umuzykalniające, z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, religii, opiekę logopedy i psychologa.

Punkty przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Miedniewicach i Sierakowicach Prawych działają 5 godz. dziennie, a przy Szkole Podstawowej w Dębowej Górze 10 godz.

W rezultacie wsparciem objęto 65 dzieci z  Gminy Skierniewice

Wartość projektu 1.192.229,00 zł z czego dofinansowania ze1.036.155,00 zł + wkład własny  35.800,00 zł

sprawdź również

Sołectwo na Plus!