Home / Aktualności / Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach”

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w Borowinach”

                                                                     

 

Umowę przyznania pomocy nr 01255-6930-UM0530111/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu
31 grudnia 2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego
a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 177 415,00 zł.

Celem operacji jest uaktywnienie życia kulturalno-społecznego mieszkańców  wsi Borowiny  poprzez powstanie świetlicy wiejskiej. Realizacja projektu poprawi wizerunek wsi, wzrośnie ogólne zadowolenie jej mieszkańców. Poprzez promowanie obszarów wiejskich zaistnieje proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Operacja realizowana w okresie od sierpnia 2013r. do grudnia 2014r.

sprawdź również

XXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się 15 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.

Skierniewice, dnia, 5 luty 2021 r. Pani/ Pan ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zgodnie z art. 20… Continue Reading XXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się 15 lutego 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice.