Home / Aktualności / INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Skierniewice,  16 lipca  2019r.

RGK.7021.5.38.2019

O G Ł O S Z E N I E

            W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  18 lipca 2019r. (czwartek)
prac naprawczych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowej Górze, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 -1400  dla miejscowości:

LUDWIKÓW, BALCERÓW,  RZYMIEC,  STROBÓW, DĘBOWA GÓRA

nastąpi przerwa w dostawie wody.

sprawdź również

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego… Continue Reading Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice