Gmina Skierniewice
#naturalniegościnna

Oficjalna strona internetowa Gminy Skierniewice. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od dnia 01.07.2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej który składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 • Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2)     osiągnęła wiek:  a) w przypadku kobiet – 60 lat,  b)w przypadku mężczyzn – 65 lat.

 • Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
 • Okres pełnienia funkcji sołtysa liczony jest od dnia 8 marca 1990 r. czyli od daty ogłoszenia Ustawy o samorządzie gminnym.
 • Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 • Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie, które ulega corocznej waloryzacji.
 • Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć min. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji
 • Wnioski do Wójta Gminy Skierniewice o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa można złożyć w pok. 105 Urzędu Gminy Skierniewice wraz z  uiszczeniem  opłaty skarbowej w kasie Urzędu  w wysokości 17,00 zł.
 • Jeżeli organ wydający zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
 • Wnioski o przyznanie świadczenia oraz inne dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia udziela Odział Regionalny albo placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Autor:  gminaskierniewice.pl
28
CZE
2023
93
razy
czytano

64/64

Kontakt

Godziny pracy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 15:00
 • Wtorek
  7:00 - 15:00
 • Środa
  7:00 - 15:00
 • Czwartek
  7:00 - 16:00
 • Piątek
  7:00 - 14:00

Godziny pracy kasy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 14:30
 • Wtorek
  7:00 - 14:30
 • Środa
  7:00 - 14:30
 • Czwartek
  7:00 - 15:30
 • Piątek
  7:00 - 13:30

Galeria

Gmina z lotu ptaka

 • Zdjęcie: Dębowa Góra

  Dębowa Góra

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

  Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Staw w Dębowej Górze

  Staw w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

  Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Gmina Skierniewice