Gmina Skierniewice
#naturalniegościnna

Oficjalna strona internetowa Gminy Skierniewice. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Zadanie pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”

Wartość dofinansowania: 198 670,00 zł

Całkowita wartość zadania: 826 000,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego,

przeznaczonych na zadanie pod nazwą:

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Wójt Gminy Skierniewice – Czesław Pytlewski oraz Skarbnik Gminy – Pani Agata Belewicz podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”.  Ze strony Województwa Łódzkiego umowa została podpisana przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Piotra Adamczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego. Gmina Skierniewice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 198 670,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych 826 000,00 zł brutto.

Podziękowania dla Pani Ewy Wendrowskiej za wsparcie w pozyskaniu dofinansowania dla Gminy Skierniewice.

W dniu 3 sierpnia Wójt Gminy Skierniewice wraz ze Skarbnikiem Agatą Belewicz podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra” Grzegorzem Jędrzejewskim firma EUROPOL. W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek drogi gminnej w m. Dębowa Góra, Przedmiotowa droga położona jest w terenie niskiej zabudowy rolniczej oraz obszarów terenów rolnych. Na odcinku podlegającym wykonaniu – tj. skrzyżowanie z DG 115385E, a skrzyżowaniem z DP 1303E – zaprojektowano ją w linii prostej, z zachodu na wschód. Całkowita długość projektowanej drogi gminnej wynosi 836 m. Zaprojektowano jezdnię szutrową o szerokości 5.0 m, ograniczoną z obu stron poboczem z kruszywa o szerokości 0.75 m. Niweletę przedmiotowej drogi zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. Założono podniesienie przebiegu istniejącej niwelety drogi, z uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych). Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej, na profilu podłużnym. Przekrój poprzeczny drogi został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku terenów zielonych. Przyjęto pochylenie jezdni drogi gminnej daszkowe o wartości 2%, natomiast pobocza – jednostronne o wartości 8%. Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca października 2023 r.

Autor:  gminaskierniewice.pl
07
SIE
2023
83
razy
czytano

10/28

Kontakt

Godziny pracy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 15:00
 • Wtorek
  7:00 - 15:00
 • Środa
  7:00 - 15:00
 • Czwartek
  7:00 - 16:00
 • Piątek
  7:00 - 14:00

Godziny pracy kasy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 14:30
 • Wtorek
  7:00 - 14:30
 • Środa
  7:00 - 14:30
 • Czwartek
  7:00 - 15:30
 • Piątek
  7:00 - 13:30

Galeria

Gmina z lotu ptaka

 • Zdjęcie: Dębowa Góra

  Dębowa Góra

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

  Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Staw w Dębowej Górze

  Staw w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

  Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Gmina Skierniewice