Gmina Skierniewice
#naturalniegościnna

Oficjalna strona internetowa Gminy Skierniewice. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna
Zdjęcie: Naturalnie gościnna

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich strefach życia, w tym:

 •  wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 •  wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 •  wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 •  wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnikami Programu mogą zostać: osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną 2 osoby b) znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością 3 osoby b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną 4 osoby Usługi asystencji osobistej przyznawane będą na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2024. Do Karty Zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia wskazane w Karcie Zgłoszenia.

Usługi Asystenta osobistego mogą świadczyć tylko osoby niebędące członkami rodziny uczestnika. Mogą one zostać wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem, iż kandydat na opiekuna musi posiadać:

 •  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 •  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu,
 • w przypadku świadczenia usług na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. ż.: zaświadczenie o niekaralności; informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru; pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 r. Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnik nie ponosi odpłatności. Informacje i karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 wraz z kompletem wymaganych, wyżej wymienionych dokumentów można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Łączny koszt realizacji usługi asystencji osobistej wyniesie 283650,00 zł.

▶️ Infromacje o programie

 

 

 

Autor:  gminaskierniewice.pl
09
LUT
2024
279
razy
czytano

54/80

Kontakt

Godziny pracy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 15:00
 • Wtorek
  7:00 - 15:00
 • Środa
  7:00 - 15:00
 • Czwartek
  7:00 - 16:00
 • Piątek
  7:00 - 14:00

Godziny pracy kasy urzędu

 • Poniedziałek
  7:00 - 14:30
 • Wtorek
  7:00 - 14:30
 • Środa
  7:00 - 14:30
 • Czwartek
  7:00 - 15:30
 • Piątek
  7:00 - 13:30

Galeria

Gmina z lotu ptaka

 • Zdjęcie: Dębowa Góra

  Dębowa Góra

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

  Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Staw w Dębowej Górze

  Staw w Dębowej Górze

 • Zdjęcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

  Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach

 • Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

  Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Gmina Skierniewice