Home / Admin (strona 3)

Admin

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice Komunikat Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023 Program zawierać… Continue Reading ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Więcej

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE. Gmina Skierniewice, informuje  że dla odbiorców wody na terenie wsi Dąbrowice, woda dostarczana  jest z sieci wodociągowej Maków, która warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach poinformował, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w… Continue Reading KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

Więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego New Holland T6020 o numerze rejestracyjnym ES 5312 W dniu 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice został rozstrzygnięty przetarg publiczny-ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego: – New Holland T6020, Nr rejestracyjny ES 5312… Continue Reading Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony. Z wykazem można zapoznać się w dniach 27.10 – 16.11.2022… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

Więcej

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości W dniu 10 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Skierniewice przekazał siedmiu jednostkom OSP z terenu Gminy Skierniewice hełmy strażackie i ubrania specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych, których zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.… Continue Reading Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Więcej

INFORMACJA

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) przyjmuje interesantów w godzinach     od   8:00 do 14:00

Więcej

Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

W ramach inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mokra Prawa”  wykonano remont odcinka drogi gminnej w Mokrej Prawej na odcinku o długości 777 metrów. Remont drogi objął swoim zakresem: –        wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni; –        wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem… Continue Reading Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

Więcej

Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie (ustalenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego–węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego). Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy… Continue Reading Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Więcej