Home / Admin (strona 3)

Admin

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

W dniu 27.08.2020 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0012/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice pn. „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH” BENEFICJENT:  Gmina Skierniewice CEL PROJEKTU: Poprawa… Continue Reading ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Więcej

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane: drogą elektroniczną:  od dnia 1 lutego 2021 r. w formie papierowej:  od dnia 1 kwietnia 2021 r. Terminy wypłat zależą od momentu złożenia wniosku: Złożenie wniosku do 30.04.2021 r. – wypłata do 30.06.2021 r. Złożenie… Continue Reading WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Więcej

W dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice odbędzie się w formie korespondencyjnej XXVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

Skierniewice, dnia, 18 grudnia 2020 r. Pani/ Pan ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie… Continue Reading W dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice odbędzie się w formie korespondencyjnej XXVI Sesja Rady Gminy Skierniewice

Więcej

XXV Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku

Skierniewice, dnia, 20 listopada 2020 r.            Pani/ Pan ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………   Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku… Continue Reading XXV Sesja Rady Gminy Skierniewice odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021 Program zawierać będzie, zgodnie z art. 5a… Continue Reading Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Więcej