Home / Admin (strona 5)

Admin

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

ZADANIE PN.: „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W FORMIE DOTACJI W WYSOKOŚCI: 46 177,00 ZŁ NETTO   CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 51 308,63 ZŁ NETTO ZAKRES RZECZOWY ZADANIA: WYKONANIE ODBIORU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z 84… Continue Reading USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE” DOFINANSOWANE ZOSTAŁO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Więcej

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

I N F O R M A C J A Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie… Continue Reading W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Skierniewice.

Więcej

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2022 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej.

Więcej

Ekologiczna Gmina Skierniewice – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych oraz zakupu pieców na pellet i biomasę w ramach projektu pn.: „Ekologiczna Gmina Skierniewice” prosimy mieszkańców Gminy Skierniewice, którzy brali udział w naborze do projektu a rezygnują z udziału o kontakt pod numerem  46 819 56 27 – Urząd Gminy Skierniewice

Więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. umowy o 01138-6935-UM0511889/22 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice.” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.… Continue Reading Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Więcej

„Ekologiczna Gmina Skierniewice”

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. umowy o Nr UDA-RLPD.04.01.02-10-0063/21-00 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice. Cele projektu: zachowanie, ochrona i… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

KOMUNIKAT! W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w badaniach jakości wody z Wodociągu publicznego w Józefatowie, informuję że woda dostarczana do miejscowości: Brzozów, Józefatów, Julków, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pruszków, Rzeczków, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna oraz części wsi Dębowa Góra i Strobów, warunkowo nadaje się do spożycia… Continue Reading Uwaga. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, ozn. jako działki nr: 282/3, 532/1, 525, obręb Borowiny oraz 1300,… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice

Więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030

Prezentujemy Państwu Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice do roku 2030 wraz z protokołem  z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii. Strategia została przedłożona Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej dalszych konsultacji.

Więcej