Home / Patrycja Belanken

Patrycja Belanken

Informacja dot. sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu

Informujemy, że rozpoczynają się prace terenowe z zakresu urządzania lasu dla sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, które obejmą następujące obręby: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Rzymiec, Pamiętna, Żelazna. Prace prowadzone będą przez TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14.  

Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi: Józefatów, Miedniewice i Sierakowice Prawe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko      

Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Mokra Lewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko            

Więcej

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” Informujemy, że: – na każdej nieruchomości objętej projektem Wykonawca (legitymujący się… Continue Reading Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice Informujemy, że do dnia 30 czerwca 2023 roku można dokonać preferencyjnego zakupu węgla. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Skierniewice. Nie obowiązuje limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe (zakupu mogą dokonać również uprawnione gospodarstwa, które już zakupiły węgiel w ramach preferencyjnego zakupu, prowadzonego… Continue Reading Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Więcej

Informacja o dniu wolnym

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Skierniewice, informujemy że Urząd Gminy Skierniewice w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) będzie nieczynny. Natomiast w dniu 13 maja 2023 r. (sobota) Urząd Gminy Skierniewice czynny będzie w godzinach 08:00-16:00.  

Więcej

XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszamy do udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs… Continue Reading XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej

Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

„Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej” Gmina Skierniewice w II kw. 2022 r. w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 złożyła wniosek o dofinansowanie w zakresie przebudowy boiska sportowego w Żelaznej. Nasz wniosek o dofinansowanie doskonale wpisał się w cele Programu „Sportowa Polska” gdyż w listopadzie… Continue Reading Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

Więcej