Home / Patrycja Belanken

Patrycja Belanken

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu… Continue Reading Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2022 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadaniapublicznego Gminy Skierniewice w 2022 r.  

Więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Skierniewice

Zarządzenie Nr 110/2021 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na czas określony w trybie bezprzetargowym.  

Więcej