Home / Patrycja Belanken (strona 2)

Patrycja Belanken

Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Skierniewice uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach uzyskanej dotacji celowej osiem jednostek z terenu naszej gminy otrzyma niezbędne wyposażenie oraz… Continue Reading Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Więcej

Bajkowy Turniej Wsi Gminy Skierniewice 27 sierpnia 2023 r.

W niedzielę 27 sierpnia 2023 roku na boisku sportowym w Miedniewicach już po raz czwarty! w Turnieju Wsi zmierzą się ze sobą sołectwa Gminy Skierniewice. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz zachęcamy do zgłaszania drużyn. Zasady i warunki turnieju:  W skład drużyny wchodzić mogą mieszkańcy danego… Continue Reading Bajkowy Turniej Wsi Gminy Skierniewice 27 sierpnia 2023 r.

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra” Wartość dofinansowania: 198 670,00 zł Całkowita wartość zadania: 826 000,00 zł Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.   W dniu 3 lipca br. w… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Finansów z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji m.in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.   Zadanie pod nazwą „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Wartość dofinansowania: 4 454 168,00 zł Wartość zadania 4 842 961,00 zł Projekt dotyczy naboru przeprowadzonego w 2022 roku.… Continue Reading Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej

Informacja o Afrykańskim Pomorze Świń na terenie kraju w 2023 roku

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach:     Mapa przedstawiająca aktualną sytuację epizootyczną znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: Strona Głównego Inspektoratu Weterynarii

Więcej

Fundusz Sołecki 2024

Do mieszkańców Gminy Skierniewice Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć mieszkańcom i zintegrować lokalną społeczność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez… Continue Reading Fundusz Sołecki 2024

Więcej

AKCYZA 2023 – wnioski

W dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice (pok. 109) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego. Zwrot przysługuje rolnikom posiadającym grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie Gminy Skierniewice. Rolnik, który chce odzyskać część kosztów… Continue Reading AKCYZA 2023 – wnioski

Więcej

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową centrum społecznego wsi” Wartość dofinansowania: 8 415 000.00 zł Całkowita wartość zadania: 15 741 937.38 zł Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych     Realizacja projektu… Continue Reading Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

Więcej

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej” Sejmik Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs „Mała architektura zabytkowa” i udzielił w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac… Continue Reading „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

Więcej