Home / Historia

Historia

Po III rozbiorze Polski w 1795 r. województwo rawskie zostało zlikwidowane. Całe zachodnie Mazowsze weszło w skład prowincji Prusy Południowe i Kamery warszawskiej. Kamera warszawska dzieliła się na powiaty, a Skierniewice i okoliczne wsie znalazły się w południowej części powiatu rawskiego. Położenie to nie zmieniło się również w okresie Księstwa Warszawskiego.

W okresie Księstwa Łowickiego utworzono po raz pierwszy jako szczeble administracyjne niższe od powiatów – gminy. Gmin tych utworzono wiele, gdyż każde prywatne dobra ziemskie liczące powyżej 10 domostw, mogły stać się gminą. Utworzona wtedy gmina Skierniewice (po raz pierwszy) była bardzo duża, gdyż obejmowała część dawnych dóbr arcybiskupich, należących wtedy do cara. Były to wsie leżące na wschód od Skierniewic: Pamiętna, Samice, Miedniewice, na północ: Budy Grabskie, Mokra, Ruda, Skierniewka, Sierakowice, oraz na południowy zachód: Maków, Dąbrowice, Godzianów, Kawęczyn, Zapady. Obszar gminy był zbliżony do ekonomii skierniewickiej. Od 1809 r. siedziba gminy wiejskiej były też Dębowa Góra, Żelazna a nawet Strobów, Brzozów, Rzeczków, jednak na mocy nakazu cara do roku 1967 gminy te upadły. Pozostała jedynie Dębowa Góra. przełomowy dla tych terenów był rok 1867. w czasie kolejnej reformy administracyjnej doszło do zmian granic guberni i podziału powiatu rawskiego. Południowa część tego powiatu, jako powiat rawski weszła w skład guberni piotrkowskiej, natomiast miasto Skierniewice i osiem okolicznych gmin (w tym gminy: Skierniewice i Dębowa Góra) utworzyło nowy powiat skierniewicki, który włączony został do guberni warszawskiej.

Po utworzeniu powiatu skierniewickiego (w 1867 r.) w skład gminy Dębowa Góra wchodziły wsie: Dębowa Góra, Brzozów, Balcerów, Dąbrowice (na prawym brzegu rzeki Zwierzyniec), Julków, Józefatów, Kwasowiec, Ludwików, Ludwików Nowy, Pruszków, Rzędków, Rzeczków, Rowiska, Strobów, Wólka Strobowska, Wola Wysoka, Zajrzew, Zalesie, Żelazna.

Kształt powiatu skierniewickiego w latach 1870-1917 nie ulegał zmiana. Nadal istniały tez gminy Skierniewice i Dębowa Góra. w tej ostatniej była nawet siedziba sądu gminnego I okręgu powiatu skierniewickiego, a na terenie wsi funkcjonował młyn i browar (teren majątku). W 1913 r. na terenie gminy Dębowa Góra funkcjonowały dwie szkoły: w Żelaznej i Starym Rzędkowie. Nie było natomiast szkoły w siedzibie gminy – Dębowej Górze. Nie było również tu siedziby parafii. Ta znajdowała się w Żelaznej.