Home / Historia

Historia

W czasie I wojny światowej w 1917 r. powiat rawski został przez Niemców zniesiony i przyłączony do powiatu skierniewickiego, natomiast w czasie II wojny światowej w 1941 r. okupanci zlikwidowali powiat skierniewicki i przyłączyli do powiatu łowickiego, choć zmiany te przez Polaków nie zostały uznane. Ten stan rzeczy trwał do zakończenia II wojny światowej.

Po 1945 r.

Po wyzwoleniu w dniu 17 stycznia 1945 r. miasta Skierniewic i okolicznych gmin przystąpiono do tworzenia powiatowych organów władzy i administracji państwowej. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach odbyło się już 21 stycznia 1945 r. na którym funkcję przewodniczącego powierzono działaczowi PPS A. Sadowskiemu, a starostą mianowano J. Księżaka.

Po przeprowadzeniu w 1950 r. zmiany systemu organów terenowych władzy i administracji państwowej zniesiono stanowiska starostów i zlikwidowano ich aparat pomocniczy oraz samorząd terytorialny i jego organa wykonawcze. Kompetencje zlikwidowanych organów przejęły, zarówno na szczeblu powiatów jak i gmin, rady narodowe i ich prezydia.

Utworzenie Gminy Skierniewice

W 1972 r. zniesiono podział terenów wiejskich na gromady i ponownie wprowadzono podział na gminy. Teren powiatu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. podzielony został na miasto Skierniewice oraz na 7 gmin z siedzibami w Głuchowie, Godzianowie, Kowiesach, Makowie, Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej i Skierniewicach.

Z kolei z dniem 1 czerwca 1975 roku, po wdrożeniu w życie dwustopniowego podziału terytorialnego kraju, powiat skierniewicki został zlikwidowany, a jego obszar w całości włączony w skład nowo utworzonego województwa skierniewickiego.

Po upływie 23 lat, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Dom Sejmikowy w Skierniewicach stał się na powrót siedzibą władz powiatu skierniewickiego – tym razem ziemskiego. Nowy powiat skierniewicki został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.

opr. Andrzej Krysiak