Home / Aktualności

Aktualności

Przydatność wody do spożycia.

Gmina Skierniewice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w dniu 9.12.2022r. stwierdził przydatność wody wodociągu  Dębowa Góra do spożycia. Woda dostarczana do miejscowości: Dębowa Góra, Strobów, Rzymiec, Ludwików i Balcerów nadaje się do spożycia. Gmina Skierniewice – dostawca wody,  informuje że wodociąg publiczny w Dębowej Górze zaopatruje w… Continue Reading Przydatność wody do spożycia.

Więcej

Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

  Z końcem listopada Gmina Skierniewice podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla z kopalni Piast-Ziemowit oraz Sośnica. Termin dostawy węgla wynikający z umowy określony jest do 31.12.2022 r. jednakże, Wiceprezes PGG zapewnia, że węgiel dotrze do gmin przed świętami. Na dzień dzisiejszy (07.12.2022 r.) nie otrzymaliśmy informacji… Continue Reading Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

Więcej

Dodatek Elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac wymagających przerwy w dostawie wody. Prace zaplanowano na dzień 8  grudnia  2022r. (czwartek)  w godzinach 800-1600. W związku z powyższym  dla miejscowości: JÓZEFATÓW, WÓLKA… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości,    ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.… Continue Reading KOMUNIKAT Wójta Gminy Skierniewice

Więcej

Woda warunkowo przydatna do spożycia

Komunikat PPIS w Skierniewicach z dnia 10 listopada 2022r.,  informujący  że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu, skierowany jest do konsumentów wody z wodociągu w Dębowej Górze, Gmina Skierniewice – dostawca wody,  informuje że wodociąg publiczny w Dębowej Górze zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Ludwików – cała… Continue Reading Woda warunkowo przydatna do spożycia

Więcej

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice Komunikat Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023 Program zawierać… Continue Reading ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Więcej